• نویسنده: Administrator
 • 174

در اکسل، پیام های ورودی یا پیام های سفارشی قوانین مختص هر زمینه را توضیح می دهند تا از اشتباهات ورودی به سیستم جلوگیری شود.

مثلا تصور کنید که کار شما ایجاد، نگهداری و اختصاص شناسه کاربری و رمز عبور برای کارمندان شرکت است. برای انجام این کار یک صفحه ایجاد میکنید. و تا جای ممکن اطلاعات را انتقال میدهید، اکنون مجبورید این کار را به شخص دیگری واگذار کنید؛ بهترین راه برای اطمینان از درستی انجام کار، ایجاد پیام های ورودی و خطا است.

برای شناسه های کاربری، ابتدا یک هشدار خطا ایجاد کنید که می گوید: "مقدار تکراری مجاز نیست." سپس یک پیام ورودی ایجاد کنید که وقتی نمایش داده می شود، توضیح دهد که چه نوع داده ای می تواند وارد شود. و آخرین، پیام خطای پشتیبان برای ستون E است که می گوید: "فقط 7 رقم مجاز است."

 • ایجاد هشدار خطا در اکسل

1- سرستون ها در ستون های A تا G: کارکنان فروش، شناسه کاربری، گذرواژه، تاریخ معتبر، شناسه کاربری، گذرواژه، تاریخ معتبر (دوباره) وارد کنید.

2- عرض ستون A را 24 تنظم کنید و چندین کاربر را وارد نمایید. (برای این مثال تا A13 کافیست)

3- عرض ستون B تا G را 12 قرار دهید: Home > Format > Column Width >  12  و در نهایت برروی OK کلیک کنید.

4-  B2 تا B13 را هایلایت (Highlight) کنید.

5- از برگه DATA، بر روی دکمه Data Validation کلیک کنید، سپس Data Validation را از لیست کشویی انتخاب کنید.

6- هنگامی که کادر محاوره ای Data Validation ظاهر می شود، تب Settings را انتخاب کنید، سپس روی فلش کوچک کلیک کنید و Custom را از لیست کشویی انتخاب کنید.

7- وقتی Formula field ظاهر شد، فرمول زیر را وارد کنید:

COUNTIF($B:$B,B2)=1=

8- روی فلش  Style کلیک کنید و Stop، Warning یا Information را برای آیکن پبغام انتخاب کنید.

9- یک عنوان در Title (چیزی که پیام شما را توصیف می کند) وارد کنید.

10- سپس تب Error Alert را انتخاب کنید و یک پیام سفارشی وارد کنید: "شناسه کاربری مجاز نیست"  برروی OK کلیک کنید.

11- حالا در ستون A، بصورت تصادفی ID تکراری کاربرانی که قبلا وارد کرده اید را بزنید و ببینید چه اتفاقی میافتد،کادر خطا ظاهر می شود و پیام شما را نمایش می دهد!!!

 

راهکار ها و ترفند های اکس- سافت بازار

 

 • پیام ورودی (با پشتیبان گیری پیام خطا)

1- E2 تا E13 را هایلایت کنید

2- از تب DATA، گزینه ی ، Data Validation> Validation Data را انتخاب کنید.

3- وقتی کادر محاوره ای Data Validation ظاهر شد، تب Text Input Message را انتخاب کنید.

4- یک عنوان را در جعبه فیلد عنوان (چیزی که پیام شما را توضیح می دهد) را وارد کنید: شناسه کاربری

5- سپس یک پیام کاربر در جعبه پیام ورودی وارد کنید: یک شناسه کاربر 7 رقمی، عددی را وارد کنید.

سپس روی OK کلیک کنید.

6- توجه داشته باشید زمانی که شما در هر نقطه از ستون E کلیک کنید، پیام ورودی بر روی صفحه نمایش با دستورالعمل مربوط به این زمینه ظاهر می شود.

7- همچنین می توانید یک پیام خطا دیگر برا زمانی که کاربران بیشتر یا کمتر از هفت رقم وارد میکنند، بسازید.

8- ستون E را هایلایت کنید، سپس گزینه ی DATA> Validation Data> Validation Data را انتخاب کنید و زبانه Settings را انتخاب کنید.

9- روی فلش کوچک در کنار کادر مجدد کلیک کنید و طول متن را از لیست کشویی انتخاب کنید.

10- در قسمت Field Data وارد Equal To شوید، سپس در کادر طول 7 را وارد کنید و روی OK کلیک کنید

11- بعد، تب Error Alert و سپس آیکن مرتبط را انتخاب کنید و روی OK کلیک کنید.

12- یک عنوان برایش وارد کنید: شناسه کاربری

13- و در آخر، پیام سفارشی را در کادر پیام خطا وارد کنید: فقط 7 رقم مجاز است. روی OK کلیک کنید.

14- برخی از اعداد تصادفی هشت رقمی شناسه کاربر را در ستون E وارد کنید. یک عدد را با بیشتر یا کمتر از هفت رقم وارد کنید و توجه داشته باشید که چه اتفاقی می افتد: کادر پیام خطا ظاهر می شود و پیام شما را نمایش می دهد: فقط 7 عدد مجاز است.

 

ترفند های اکسل- سافت بازار
ترفند های اکسل- سافت بازار

 

هشدار خطا برای پسورد ایجاد کنید.


برای پسورد ، اول یک هشدار خطا ایجاد کنید که می گوید: مجاز نیست. سپس یک پیام ورودی ایجاد کنید که توضیح می دهد دقیقا چه نوع داده ای می تواند وارد شود. و در آخر، پیام خطای پشتیبان برای ستون E است که می گوید: فقط 7 رقم مجاز است.

 • پیغام خطا

   

1. C2 تا C13 را هایلایت کنید.

2. گزینه ی  DATA، Data Validation> Validation Data را انتخاب کنید.

3. هنگامی که کادر محاوره ای Data Validation ظاهر می شود، تب Settings را انتخاب کنید، سپس روی فلش کوچک کلیک کنید و Custom را از لیست کشویی انتخاب کنید.

4. وقتی فیلد فرمول ظاهر می شود، عبارت زیر را وارد کنید:

= EXACT (C2، LOWER (C2))

 روی OK کلیک کنید

5. بعد، تب Error Alert را انتخاب کنید و Stop، Warning یا Information را برای نماد پیام خطای خود انتخاب کنید.

6. یک عنوان را در قسمت Title وارد کنید:حروف کوچک.

7. سپس یک پیام سفارشی در کادر پیام خطا وارد کنید: فقط حروف کوچک برای تمام کلمات عبور مجاز است. بعد روی OK کلیک کنید.

8. بعد از وارد کردن برخی از کلمات عبور تصادفی در ستون C. سعی کنید یک حرف را بزرگ وارد کنید و سپس توجه داشته باشید که چه اتفاقی می افتد: هشدار ظاهر می شود و پیام خطا را نمایش می دهد: تنها علامت کوچک برای تمام کلمات عبور مجاز است.

 

ترفند های اکسل- سافت بازار
ترفند های اکسل- سافت بازار

 

 • پیام ورودی

   

1. F2 تا F13 را هایلایت کنید.

2. از تب DATA گزینه ی Data Validation> Validation Data> Tab Input Message را انتخاب کنید.

3. یک عنوان را در قسمت Title وارد کنید: کلمه عبور

4. پیام را وارد کنید: یک رمز عبور با حروف کوچک بین 8 تا 10 کاراکتر وارد کنید. روی OK کلیک کنید

5. در هر نقطه از ستون F کلیک کنید، و متوجه پیام ورودی بر روی صفحه نمایش با دستورالعمل مربوط به این زمینه ظاهر می شود.

ترفند های اکسل- سافت بازار
ترفند های اکسل- سافت بازار
 • پیغام خطا

   

1. D2 تا D13 را هایلایت کنید.

2. از تبDATA گزینه ی ، Data Validation> Validation Data> Parameters tab را انتخاب کنید و سپس تاریخ را از منوی کشویی در کادر مجاز انتخاب کنید.

3. در قسمت فیلد Data، گزینه ی Between را انتخاب کنید.

4. در کادر جعبه شروع تاریخ را 7/1/17 وارد کنید و 9/30/17 را در کادر فیلد پایان تاریخ. روی OK کلیک کنید.

5. بعد، تب  Error Alert ، Style ،Stop، Warning یا Information را برای نماد پیام خطای خود انتخاب کنید.

6. یک عنوان را در جعبه فیلد Title تایپ کنید: تاریخ.

7. سپس یک پیام سفارشی وارد کنید: باید تاریخ 3ماهه معتبر وارد کنید: بین 7/1/17 تا 9/30/17. سپس روی OK کلیک کنید.

8. سپس، یک سری تاریخ تصادفی را در ستون D وارد کنید که این پارامترها در آن رعایت نشده باشد و توجه داشته باشید که چه اتفاقی می افتد: جعبه پیام هشدار خطا ظاهر می شود و پیام پیغام شما را نمایش می دهد: باید تاریخ 3ماهه معتبر وارد کنید: بین 7/1/17 تا 9/30/17.

ترفند های اکسل- سافت بازار
ترفند های اکسل- سافت بازار
 • پیام ورودی

   

1.  G2 تا G13 را هایلایت کنید .

2. از تب DATA گزینه ی ، Data Validation> Validation Data> Message Input را انتخاب کنید.

3. یک عنوان را در قسمت Title وارد کنید: تاریخ معتبر.

4. پیام کاربر را در Input Message box وارد کنید: باید تاریخ 3ماهه معتبر وارد کنید: بین 7/1/17 تا 9/30/17 سپس روی OK کلیک کنید.

5. در هر نقطه از ستون G کلیک کنید، و متوجه پیام ورودی بر روی صفحه نمایش با دستورالعمل مربوط به این زمینه ظاهر می شود.

 

ترفند های اکسل- سافت بازار
ترفند های اکسل- سافت بازار

 

توجه داشته باشید که هشت Allow fields، هشت Data logical operators و صدها توابع و فرمول وجود دارد که می توانید آنها را برای سفارشی کردن صفحات گسترده خود برای محدودیت های کاربر و ورود داده ها استفاده کنید.

با آن بازی کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد.wink

فروشگاه سافت بازار بزرگترین و کامل ترین مرکز ارائه انواع نرم افزاردر ایران میباشد، شما میتوناید در هر نقطه از ایران نرم افزار های کاربردی، سیستمی، آموزشی، امنیتی، دانشگاهی و ... را در سافت بازار تهیه بفرمائید. سافت بازار همینطور با ارائه محصولات دیجیتال تجربه متفاوتی را در خرید محصولات اسوس، سامسونگ، هوآوی، آی لایف و... را در اختیار کاربران خود قرار داده است. سافت بازار با ارائه روش های نوین در فروش نرم افزار و در راستای سیستم مشتری مداری خود اقدام به ارائه خدمات پس از فروش برای نصب تمام نرم افزار های روی وب سایت و همینطور پشتیبانی آنلاین و تلفنی به جهت کاربرد های حرفه ای نرم افزار به مشتریان خود نموده است.

کلیه کالاها و خدمات سافت بازار، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.